Regulamin

Schaffa.com.pl

 

Regulamin

Sklep internetowy Schaffa.com.pl prowadzony jest przez: NERO FIORI Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP: 7010711261, REGON: 368097632, KRS: 0000691504

 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień
 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz poprzez sieć autoryzowanych sklepów detalicznych.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na teren Polski. Towary  są wolne od wad.
 3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
 4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane wyłącznie przez strony internetowe www Schaffa.com.pl.
 5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 6. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 7. Zamówiony towar dostarczamy wysyłką priorytetową za pomocą Kuriera DPD lub za pośrednictwem Punktu Odbioru DPD Pickup. Istnieje możliwość odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym w al. KEN 97 w Warszawie (z wyłączeniem niedziel).
 8. Przy wyborze Kuriera DPD lub Punktu Odbioru DPD Pickup kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy na terenie Polski:
  • 9,90 zł bez względu na ilość zamówionych przedmiotów przy przesyłkach bezpobraniowych.
  • 9,90 zł bez względu na ilość zamówionych przedmiotów przy przesyłkach pobraniowych.
  • 9,90 zł - Paczka dostarczana do Punktów Odbioru DPD Pick-Up. 

Istnieje możliwość bezpłatnego odbioru osobistego zamówienia w sklepie stacjonarnym (z wyłączeniem niedziel).

8.1. Odbiory osobiste są możliwe jedynie w sklepie odzieżowym Schaffa (lokal użytkowy UH-5), w Pasażu Ursynowskim, położonym przy Al. KEN 97 w Warszawie. Odbiór jest możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00-19:00, w sobotę w godzinach 11:00-15:00.

8.2. W sklepie jest możliwa płatność gotówką lub kartą.

8.3. Zamówienia są kompletowane i pakowane w magazynie, dlatego nie jest możliwe dokonanie jakichkolwiek zmian do danego zamówienia podczas odbioru osobistego.

8.4. Klient otrzyma e-maila z informacją o możliwości odbioru zamówienia. Paczka będzie gotowa do odbioru następnego dnia od otrzymania wiadomości.

8.5. E-mail z przypomnieniem o odbiorze zamówienia jest wysyłany automatycznie po 2 dniach roboczych od wysłania maila o odbiorze osobistym.

8.6 Zamówienie będzie czekało na odbiór 5 dni roboczych, licząc od daty wysłania zaproszenia po odbiór. Po tym terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

 1. Realizujemy również przesyłki zagraniczne. Taką usługę prosimy ustalać indywidualnie przed złożeniem zamówienia pod adresem mailowym: kontakt@schaffashoes.pl. Korzystamy wówczas z usług zewnętrznego kuriera POCZTEX - oraz według cennika Pocztex-u. Zamówienia zagraniczne realizowane są po wcześniejszym opłaceniu zamówienia oraz transportu - przelewem na nasze konto.
 2. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sklep zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych wysłać Klientowi towar zgodnie z zamówieniem, chyba, że Kupujący wyrazi chęć otrzymania przesyłki w innym terminie lub na innych warunkach.
 3. Klienci informowani są o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 5. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości łączenia paczek, wszelkich zmian rozmiarów, a także zmian w zamówieniu (oprócz zmian adresu, sposobu zapłaty oraz sposobu dostawy).
 6. Realizacja zamówień w czasie wyprzedaży może przekroczyć 7 dni roboczych.
 1. Ceny towarów
 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Dowód sprzedaży stanowi paragon fiskalny.
 4. Podczas wyprzedaży i promocji kody rabatowe oraz kody z newslettera itp. nie są akceptowane. 
 5. Kody z newslettera, kody rabatowe działają na nieprzecenione produkty, powyżej 150 zł.
 6. Voucher nie podlega zwrotowi i jest do wykorzystania tylko raz.
 7. Voucher działa tylko na produkty nieprzecenione lub będzie liczony od ceny regularnej.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

III. Reklamacje

 1. Zgodnie z prawem konsumenckim towary sprzedawane drogą elektroniczną objęte są 2-letnią rękojmią.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient ma prawo skorzystać z uprawnień w ramach rękojmi i złożyć odpowiednią reklamację w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.
 3. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar zwykłą paczką pocztową za potwierdzeniem odbioru (nie listem poleconym) lub za pośrednictwem kuriera, na adres Sklepu: Schaffa (lokal użytkowy UH-5), ul. KEN 97, 02-722 Warszawa. 
 4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz uzupełniony formularz reklamacji, który jest dostępny do pobrania w zakładce reklamacje. W formularzu należy określić, którą opcją Klient jest zainteresowany: naprawa towaru, wymiana towaru, zwrot pieniędzy.
 5. Reklamacji zamówienia można dokonać również bezpośrednio w sklepie stacjonarnym w Warszawie Al. KEN 97 (z wyłączeniem niedziel).
 6. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczki pocztowej ekonomicznej) Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 1. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art. 35.
  Sklep Schaffashoes.pl wydłuża ten okres do 30 dni.
  Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
 2. Zwracane towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności towar powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zwrotu towaru w stanie zmienionym, gdy zmiana nie była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w tym zwrotu bez oryginalnego opakowania, Sklep zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania.
 3. Zwracany towar należy odesłać zwykłą paczką pocztową za potwierdzeniem odbioru (nie listem poleconym) lub za pośrednictwem kuriera,  najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zrealizowania zamówienia na adres: Schaffa (lokal użytkowy UH-5), ul. KEN 97, 02-722 Warszawa
 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 5. Towar może zostać odesłany za pomocą DPD Pickup w ciągu 30 dni. W tym celu należy zapakować bezpiecznie przesyłkę i zapisać jej pierwotny numer. Zanieść paczkę do wybranego przez siebie punktu DPD Pickup. Potwierdzenie nadania przesyłki zostanie wysłane drogą mailową, na adres który przy przyjmowaniu przesyłki do zwrotu jest wpisywany przez operatora Pickup. Zwrot za pośrednictwem usługi DPD Pickup jest bezpłatny.
 6. Sklep dokonuje zwrotu należności wynikających z zawartej umowy najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
  O rejestracji zwrotu towaru Klient poinformowany zostanie poprzez wiadomość e-mail.
 7. Zwrot towaru jest możliwy gdy:
  • produkt nie nosi śladów użytkowania
  • zwracany produkt jest zapakowany w oryginalnym opakowaniu
  • do paczki dołączony jest paragon fiskalny
 1. Ochrona danych osobowych
 2.     Dostawca Usług jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się  zgodnie z przepisami RODO oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 3.     Dostawca Usług wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Klient może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mal: ido@schaffashoes.pl ub na adres: NERO FIORI Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa,
 4.     Dane osobowe są podawane przez Klientów dobrowolnie podczas składania Zamówienia, ale podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia Umowy i Umowy sprzedaży Towaru.
 5.     Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez Dostawcę Usług w następujących celach:
 •       w celu zawarcia i wykonania Umowy i Umowy sprzedaży Towaru (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 •       w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na Dostawcę Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 •       w celach analitycznych, np. w celu doboru produktów i usług do potrzeb Klientów oraz ich optymalizacji na podstawie zgłaszanych uwag; w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu tych procesów, w tym reklamacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Dostawcy Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 •       w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Dostawcy Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 •       w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Dostawcy Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 •       w celu oferowania Klientom bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania  ich pod kątem potrzeb Klientów z wykorzystaniem profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Dostawcy Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1.       Dostawca Usług może udostępniać dane osobowe Klientów swoim podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta przy wykonywaniu Umowy i Umowy sprzedaży Towaru. W szczególności dane osobowe są przekazywane firmie kurierskiej lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do wykonania Umowy i Umowy sprzedaży Towaru.
 2.       Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia Umowy i Umowy sprzedaży Towaru są przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy i Umowy sprzedaży Towaru oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tych umów.
 3.       Każdemu Klientowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
 4. a)   prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii,
 5. b)   prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 6. c)    prawo do usunięcia danych,
 7. d)   prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 8. e)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 9. f)    prawo do przenoszenia danych,
 10. g)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 11. h)   prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a NERO FIORI Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP: 7010711261, REGON: 368097632, KRS: 0000691504.
 2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja regulaminu 17.12.2019

Wymiana i zwrot 

Zamówione produkty nie spełniły Twoich oczekiwań? Nie odpowiada Ci rozmiar butów lub ich kolor? Masz prawo się rozmyślić w ciągu 30 dni. Jeżeli zdecydujesz się na zwrot lub wymianę towaru otrzymasz swoje pieniądze w ciągu 14 dni.

 

WYMIANA

 1. Poczta Polska lub kurier

Odeślij paczkę na adres:

Sklep Schaffa 

Al. KEN 97, lokal UH-5

02-722 Warszawa 

Produkt prześlij zwykłą paczką pocztową za potwierdzeniem odbioru (nie listem poleconym) lub kurierem. Do odsyłanej paczki dołącz paragn fiskalny oraz wypełniony formularz wymiany/zwrotu. Skontaktujemy się z Tobą po otrzymaniu przesyłki.

 1. OPD

Jeśli chcesz dokonać wymiany, w ciągu 30 dni zapakuj bezpiecznie przesyłkę i dołącz wypełniony formularz wymiany.  Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta i zgłoś chęć wymiany towaru. Kurier dostarczy Ci nowy produkt, a nietarfiony zabierze ze sobą! 

 1. Sklep stacjonarny

Bezpłatnej wymiany w ramach tego samego modelu możesz dokonać osobiście w każdym sklepie stacjonarnym w Warszawie. Wymiany na inny model możesz dokonać jedynie osobiście w sklepie stacjonarnym w al. KEN 97. W takim przypadku tracisz jednak możliwość zwrotu wymienionego towaru. Masz na to również 30 dni! Sklep Schaffashoes w al. KEN 97 jest nieczynny w niedziele.

Towar zakupiony w sklepie internetowym schaffa.com.pl, nie może być wymieniany w sklepach stacjonarnych, tylko i wyłącznie w sklepie internetowym.

 

ZWROT

 1. Poczta Polska lub kurier

Odeślij paczkę na adres:

Sklep Schaffa 

Al. KEN 97, lokal UH-5

02-722 Warszawa 

Produkt prześlij zwykłą paczką pocztową za potwierdzeniem odbioru (nie listem poleconym) lub kurierem. Do odsyłanej paczki dołącz paragon fiskalny oraz wypełniony formularz wymiany/zwrotu. Skontaktujemy się z Tobą po otrzymaniu przesyłki.

 1. Możesz również skorzystać z bezpłatnego zwrotu w ciągu 30 dni przy pomocy DPD Pickup.
 •  Zapakuj bezpiecznie przesyłkę, dołącz do niej wypełniony formularz wymiany/zwrotu i zapisz jej pierwotny numer
 •  Zanieś paczkę do wybranego przez siebie punktu DPD Pickup
  Podaj adres mailowy operatorowi Pickup, otrzymasz na niego potwierdzenie nadania przesyłki
 •  Przelew zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od daty przyjęcia zwrotu towaru

Szczegółową procedurę zwrotów znajdziesz tutaj.

 1. Zwrotu możesz dokonać także osobiście w sklepie stacjonarnym w al. KEN 97. Masz na to 30 dni! Sklep Schaffashoes w al. KEN 97 jest nieczynny w niedziele.
 2. Zwrot towaru jest możliwy gdy:
 • produkt nie nosi śladów użytkowania
 • zwracany produkt jest zapakowany w oryginalnym opakowaniu
 • do paczki dołączony jest paragon fiskalny

 

FAQ

Co oznaczają "szybkie zakupy"?

Istnieje również forma „szybkich zakupów", skraca znacznie czas składania zamówienia gdyż nie musza Państwo wtedy logować się do naszego systemu.

 

 

Czy zakupy w waszym sklepie są bezpieczne?

 

Działamy na rynku od 1995 r. O jakości naszych usług i bezpieczeństwie zawieranej z nami transakcji przekonała się już bardzo duża liczba Klientów. Wielu z nich kupuje buty odzież i dodatki tylko u nas, obdarzając nas dużym zaufaniem, za co odwdzięczamy się - ich zdaniem - profesjonalną i uczciwą obsługą. Chcemy nadal umacniać naszą pozycję i wciąż się rozwijać, więc zapewnienie naszym Klientom absolutnego bezpieczeństwa zawieranej transakcji oraz jej wiarygodności należy do naszych najważniejszych obowiązków.   Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych (danych osobowych i danych o karcie kredytowej), jakie są w tej chwili dostępne. Państwa dane osobowe przechowywane są na jednym zabezpieczonym, specjalnie do tego przygotowanym serwerze. Dostęp do tego serwera mają jedynie przeszkolone i uprawnione osoby. Państwa dane osobowe są wykorzystywane JEDYNIE do realizacji zamówień.  

 

Bezpieczeństwo płatności internetowych gwarantowane jest przez system autoryzacji kart płatniczych i bezpośrednich przelewów internetowych TPay.

 

Jakie rodzaje płatności są dostępne?

 • za pobraniem
 • za pobraniem, kartą u Kuriera
 • online, kartą kredytową przed dostawą towaru - usługa TPay
 • przelew zwykły na konto bankowe przed wysyłką

 

Jakie są koszty przesyłki? Ile czasu będę musiał czekać na przesyłkę?

 

Zamówiony towar dostarczamy za pomocą Kuriera DPD oraz Punktów Odbioru Pick-Up. 

Paczka kurierska DPD pobraniowa - 9,90 zł (dostawa zwykle w 1-2 dni robocze od dnia wysłania paczki).

Paczka kurierska DPD bezpobraniowa - 9,90 zł (dostawa zwykle w 1-2 dni robocze od dnia wysłania). Firma kurierska zastrzega sobie możliwość dostarczenia przesyłki w czasie dłuższym niż podany powyżej (taka sytuacja może mieć miejsce np. podczas wzmożonego ruchu paczek np. w okresie świąt).

Paczka dostarczana do Punktów Odbioru DPD Pick-Up - 9,90 zł (dostawa zwykle w 1 dzień roboczy od dnia wysłania).

 

Odbiór osobisty

 

Zamówienie możesz odebrać w jednym z naszych sklepów. Podczas składania wybierz spośród metod dostawy odbiór osobisty. Usługa jest możliwa jedynie w sklepie odzieżowym Schaffa (lokal użytkowy UH-5), w Pasażu Ursynowskim, położonym przy Al. KEN 97 w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00-19:00, a w soboty od 11:00-15:00. Po zrealizowaniu zamówienia otrzymasz e-maila, z wiadomością o gotowym zamówieniu do odbioru. Paczka będzie czekała na Ciebie przez 5 dni roboczych. Sklep Schaffashoes w al. KEN 97 jest nieczynny w niedziele. Po zrealizowaniu zamówienia otrzymasz e-maila, z wiadomością o gotowym zamówieniu do odbioru następnego dnia. Paczka będzie czekała na Ciebie przez 5 dni roboczych. Pod dwóch dniach otrzymasz automatyczne przypomnienie o odbiorze. Jeśli wybrałeś płatność za pobraniem w sklepie będziesz mógł zapłacić za towar gotówką lub kartą. Podczas odbioru nie jest możliwe dokonanie jakichkolwiek zmian do danego zamówienia. Jeśli nie odbierzesz zamówienia w ciągu 5 dni roboczych zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

 

Czy jest możliwość wysyłki za granicę?

 

Realizujemy również przesyłki zagraniczne. Taką usługę prosimy ustalać indywidualnie przed złożeniem zamówienia pod adresem mailowym: kontakt@schaffashoes.pl l. Korzystamy wówczas z usług zewnętrznego kuriera POCZTEX - oraz według cennika Pocztex-u. Zamówienia zagraniczne realizowane są po wcześniejszym opłaceniu zamówienia oraz transportu - przelewem na nasze konto.

 

Czy można anulować zamówienie?

 

Podczas potwierdzania złożonego zamówienia, Klient ma prawo je anulować. Gdy zamówienie zostanie potwierdzone, zostanie niezwłocznie zrealizowane, dlatego prosimy o dokładne przemyślenie zakupu przed jego finalizacją. W wyjątkowych sytuacjach losowych, zamówienie może zostać anulowane już po jego potwierdzeniu. W takim wypadku prosimy o przesłanie maila pod adres kontakt@schaffashoes.pl z imieniem, nazwiskiem oraz numerem zamówienia lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 222 908 098. Nie ma możliwości anulowania zamówienia po jego wysyłce. 

 

Czy można zwracać i reklamować towar?

 

Zwroty oraz reklamacje prosimy wysłać na adres: 

Schaffa (lokal użytkowy UH-5)

 1. KEN 97

02-722 Warszawa

Zwroty i reklamacje prosimy przesyłać zwykłą paczką pocztową za potwierdzeniem odbioru (nie listem poleconym) lub za pośrednictwem kuriera. Sklep Schaffashoes.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane drogą mailową przez klienta. Do odsyłanego obuwia prosimy dołączyć paragon, uzupełniony formularz wymiany/zwrotu oraz informację o numerze zamówienia. Sklep po otrzymaniu przesyłki skontaktuje się z nadawcą paczki drogą mailową - na adres wskazany przy składaniu zamówienia. W przypadku konieczności naprawy gwarancyjnej, prosimy o odesłanie obuwia Pocztą Polską, zwykłą paczką lub za pośrednictwem kuriera,  wraz z dowodem zakupu oraz żądaniem reklamacji na formularzu reklamacyjnym.

Bez problemu możesz też zwrócić produkt za darmo w ciągu 30 dni przy pomocy DPD Pickup. Zdecyduj, które miejsce i czas zwrotu będzie dla Ciebie najlepsze. Zapakuj bezpiecznie przesyłkę i zapisz jej pierwotny numer. Do przesyłki dołącz wypełniony formularz zwrotu. Zanieś paczkę do wybranego przez siebie punktu DPD Pickup. Otrzymasz potwierdzenie nadania przesyłki drogą mailową, na adres który przy przyjmowaniu przesyłki do zwrotu jest wpisywany przez operatora Pickup. Przelew zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od daty przyjęcia zwrotu towaru.

Darmowego zwrotu możesz dokonać także osobiście w sklepie stacjonarnym w al. KEN 97 w Warszawie (z wyłączeniem niedziel).

Jeżeli towar, który dotrze do Klienta będzie posiadał wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia formy wymiany produktu. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu jego braku w magazynie), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Wymiana w takim przypadku odbywa się na koszt sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

 

Zwrot towaru jest możliwy gdy:

 • produkt nie nosi śladów użytkowania
 • zwracany produkt jest zapakowany w oryginalnym opakowaniu
 • do paczki dołączony jest paragon fiskalny

 

Jak wygląda darmowy zwrot przez DPD Pickup?

 

Możesz skorzystać z bezpłatnego zwrotu w ciągu 30 dni przy pomocy DPD Pickup. Zdecyduj, które miejsce i czas zwrotu będzie dla Ciebie najlepsze.  Zapakuj bezpiecznie przesyłkę i zapisz jej pierwotny numer. Zanieś paczkę do wybranego przez siebie punktu DPD Pickup. Otrzymasz potwierdzenie nadania przesyłki drogą mailową, na adres który przy przyjmowaniu przesyłki do zwrotu jest wpisywany przez operatora Pickup. Przelew zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od daty przyjęcia zwrotu towaru.

 

Czy zamówienie podlega wymianie?

 

Jeśli chcesz dokonać wymiany, w ciągu 30 dni zapakuj bezpiecznie przesyłkę i dołącz wypełniony formularz wymiany. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta i zgłoś chęć wymiany towaru. Kurier dostarczy Ci nowy produkt, a nietrafiony zabierze ze sobą! Szczegółową procedurę wymiany znajdziesz tutaj.

Produkt możesz również wymienić odsyłając go zwykłą paczką pocztową za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera na adres Sklep Schaffa Al. KEN 97, lokal UH-5 02-722 Warszawa. Nie zapomnij dołączyć do paczki dowodu zakupu oraz wypełnionego formularza zwrotu/wymiany.

Darmowej wymiany możesz dokonać także osobiście w każdym sklepie stacjonarnym w Warszawie (z wyłączeniem niedziel).

Zamówienie podlega wymianie w ramach tego samego modelu (rozmiar lub kolor), a wymiany na inny model możesz dokonać jedynie osobiście w sklepie stacjonarnym w al. KEN 97 (z wyłączeniem niedziel). W takim przypadku tracisz jednak możliwość zwrotu wymienionego towaru.

 

Dlaczego warto podać adres e-mail podczas rejestracji?

 

Podanie adresu e-mail pozwoli na lepszy kontakt pomiędzy sklepem a zamawiającym. Kontakt mailowy jest wykorzystywany do potwierdzania zamówień przez Klientów oraz do informowania Klienta o zmianie statusu jego zamówienia lub o zmianie dostępności zamówionego produktu. Aby otrzymywać informacje o ofercie, niezbędna jest zgoda Klienta. Nie wysyłamy ofert bez zgody odbiorców! 

 

Czy są udzielane rabaty przy większych zamówieniach?

 

Jeśli zostanie złożone zamówienie jednorazowe na kwotę 1000 zł lub więcej - zamawiający otrzymuje rabat 5%, który będzie honorowany od następnego zamówienia. Od momentu zaakceptowania rabatu przez administratora sklepu, zamawiający może po zalogowaniu zobaczyć ceny produktów z uwzględnionym rabatem.

 

Do czego służy lista życzeń?

 

Podczas przeglądania artykułów można przenosić je do listy życzeń. To rodzaj notatnika, w którym można umieszczać przedmioty. W każdej chwili można wrócić do zebranych w jednym miejscu artykułów, bez ponownego wyszukiwania.  Bez problemu zawartość listy życzeń można przenieść od razu do koszyka (w całości, lub wybiórczo). Zawartość listy życzeń można przenieść do koszyka (w całości lub pojedyncze przedmioty). Listę życzeń można również przesłać znajomej osobie na jego adres mailowy.

 

Jakie karty płatnicze są honorowane w schaffa.com.pl?

 

W systemie TPay możliwe jest autoryzowanie transakcji dokonywanych kartami wystawionymi w systemach Visa Int. oraz Europay/MasterCard Int. Możliwa jest autoryzacja głównie kart wypukłych (embossowanych) oraz kart wirtualnych. Debetowe karty elektroniczne Visa Electron są autoryzowane w zależności od banku, który je wystawił. Aby dowiedzieć się czy daną kartą elektroniczną można dokonać płatności w Internecie, należy skontaktować się z bankiem, który wystawił kartę.    

 

Jak dobrać rozmiar?

 

Jeżeli już wcześnie były dokonywane zakupy butów marek dostępnych w schaffashoes.pl, najlepiej jest pozostać przy rozmiarze, który był zazwyczaj zamawiany. Jeżeli zamawiasz po raz pierwszy buty danej marki, proponujemy zamówić rozmiar, który nosisz standardowo. Jeżeli jednak nie masz pewności co do rozmiaru, proponujemy prosty sposób, aby go ustalić. 

 

Przy każdym prezentowanym bucie w Schaffashoes.pl podany jest rozmiar. Aby odpowiednio dokonać pomiaru stopy, należy położyć kartkę papieru na podłodze, przy ścianie. Postawić na kartce stopę, dosunąć do ściany i starannie zaznaczyć najdalej wysunięty punkt stopy. Następnie zmierzyć długość w linii prostej od zaznaczenia do początku kartki papieru.

 

Do wymiaru należy dodać 2-3 milimetry luzu i wówczas dopasować wg tabeli: 

 

Rozmiar buta

Długość stopy

35

22,3 cm

36

23,0 cm

37

23,6 cm

38

24,3 cm

39

25,0 cm

40

25,6 cm

41

26,3 cm

42

27,0 cm

43

27,6 cm

44

28,3 cm

 

UWAGA: 

Miara wkładki wewnętrznej w butach ma charakter orientacyjny i jej długość jest sugerowana przez producenta.

Polityka prywatności

 1. Definicje

Adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.

Logi Systemu – automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać w szczególności Adres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić, skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.

Materiały – wszelkie treści udostępnianie w Sklepie odpłatnie lub nieodpłatnie, w tym także treści reklamowe.

Regulamin Sklepu – Regulamin składania zamówień w sklepie internetowym Schaffashoes.pl.

Sklep -  sklep internetowy dostępny pod adresem www.schaffa.com.pl oraz adresami podrzędnymi wraz z dostępnymi za jego pośrednictwem Materiałami, funkcjami i usługami, określonymi szczegółowo w Regulaminie Sklepu.

Użytkownik - osoba fizyczna albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca poprzez wykorzystanie urządzenia lub systemu informatycznego, korzystająca z zasobów informacyjnych Sklepu, od chwili wywołania adresu internetowego Sklepu lub adresu podrzędnego, do chwili zamknięcia zakładki/okna przeglądarki z tak wywołanym adresem strony.

 

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez NERO FIORI Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP: 7010711261, REGON: 368097632, KRS: 0000691504 za pośrednictwem Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.schaffa.com.pl.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest firma NERO FIORI Sp. z o.o. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Kontakt do administratora danych:

iod@schaffashoes.pl

NERO FIORI Sp. z o.o.

 1. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Zgodnie z ustawą o RODO użytkownikom serwisu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Serwis Interetowy Schaffashoes.pl wykorzystuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu realizacji zamówienia, gwarancji, zwrotów i wymiany towarów, a także w celu realizacji innych procesów związanych ze sprzedażą towarów i działaniami marketingowymi serwisu Schaffashoes.pl.

Korzystamy z danych osobowych użytkowników, którzy dokonali zakupów w sklepie internetowym Schaffashoes.pl lub wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu o ofercie Sklepu lub w inny sposób przekazali nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu.

 

Jak przetwarzamy dane osobowe?

 1. a) Realizacja umowy sprzedaży towarów ze Sklepu

Przetwarzamy dane osobowe podane w toku procesu zakupowego wyłącznie w celu  poprawnego procesowania zamówienia.Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia.

b)Rejestracja w serwisie oraz założenie konta klienta

Podstawą przetwarzania danych użytkownika jest umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu. Podanie danych osobowych użytkownika nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy.

 1. c) Przeprowadzenie procesu reklamacji i zwrotu

Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

 1. d) Wysyłka newslettera lub sms marketingowego

Użytkownik, który wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych może otrzymać na swój adres e-mail lub podany numer telefonu wiadomość reklamową, która dotyczy oferowanych przez Sklep produktów i usług.

W tym wypadku podstawą przetwarzania danych użytkownika jest zgoda wyrażona dobrowolnie. Nie jest ona obowiązkowa i można ją cofnąć w każdej chwili korzystając z przygotowanych do tego narzędzi. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.

 1. e) W celach statystycznych na użytek wewnętrzny Administratora

Sklep zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych na użytek wewnętrzny, polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Sklepu.

 

Zabezpieczenie danych osobowych użytkownika

Sklep oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych.

Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

 

Dane związane z przeglądaniem zawartości Sklepu

Sklep zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Sklepu przez Użytkowników, w szczególności takie jak Logi Systemu, Adres IP, data i czas wizyty w Sklepie.

Sklep nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika.

Sklep wykorzystuje informacje, o których mowa wyżej, wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Sklepu.

Sklep stosuje tzw. pliki „cookies”. Pliki Cookies to obsługiwane przez przeglądarki internetowe informacje tekstowe mające na celu ułatwianie przeglądania stron internetowych. Za pomocą plików Cookies nie są gromadzone ani przetwarzane dane osobowe. Pliki Cookies umożliwiają dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień i preferencji Użytkownika.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com.
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 2. W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa typy plików cookies „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym  Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Sklep stosuje również Cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników w Sklepie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików Cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Sklepu niektóre funkcje w Sklepie mogą być niedostępne lub będą działać niepoprawnie. Sklep używa systemu Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych, które pomagają określić sposób korzystania z Sklepu przez Użytkowników w celu udoskonalenia działania Sklepu. Narzędzia te wykorzystują pliki Cookies.

Użytkowniku pamiętaj o zasadzie – jedno konto to jedno hasło.

Przestrzegamy przed stosowaniem jednakowych haseł do wielu kont.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń w sprawie obowiązującej polityki prywatności prosimy o kontakt z naszymi działem technicznym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych: bezpieczenstwo@schaffashoes.pl

Regulamin Full Free

 • 1 Darmowa dostawa
 1. Darmowa dostawa obowiązuje przy zamówieniach od 200 zł.
 2. Darmowa dostawa dotyczy zamówień na terenie Polski.
 • 2 Darmowa wymiana
 1. Darmowa wymiana jest możliwa w ramach tego samego modelu, do każdego zamówienia złożonego przez sklep internetowy Schaffashoes.pl.
 2. Wymiany należy dokonać w ciągu 30 dni od daty dostarczenia zamówienia.
 3. Darmowa wymiana jest realizowana za pośrednictwem usługi OPD lub w sklepie stacjonarnym w Warszawie Al. KEN 97 (z wyłączeniem niedziel).
 4. Produkt na wymianę powinien być zapakowany w pudełko, z dołączonym w środku formularzem wymiany i paragonem fiskalnym. Należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, w celu poinformowania o chęci wymiany produktu.
 5. Jeśli wymieniany produkt (ten sam model) zmienił swoją cenę nie obowiązuje Cię dopłata.
 6. Darmowa wymiana jest realizowana na terenie Polski.
 7. Usługa jest realizowana w ciągu 7 dni.
 8. Towar zakupiony w sklepie internetowym schaffashoes.pl, nie może być wymieniany w sklepach stacjonarnych, tylko i wyłącznie w sklepie internetowym.
 • 3 Darmowy zwrot
 1. Zwrotu można dokonać do każdego zamówienia złożonego przez sklep internetowy Schaffashoes.pl.
 2. Darmowego zwrotu można dokonać za pośrednictwem usługi DPD Pickup (w ciągu 30 dni) lub w sklepie stacjonarnym w Warszawie Al. KEN 97 (w ciągu 30 dni).
 3. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki następuje zwrot pieniędzy.
 4. Darmowy zwrot jest możliwy na terenie Polski.
 5. Zwrot towaru jest możliwy gdy:
  - produkt nie nosi śladów użytkowania
  - zwracany produkt jest zapakowany w oryginalnym opakowaniu
  - do paczki dołączony jest paragon fiskalny
 • 4 Darmowa reklamacja
 1. Zgłoszenie reklamacji jest możliwe w ciągu 2 lat od daty zakupu.
 2. Darmowa reklamacja obowiązuje gdy reklamacja jest rozpatrzona pozytywnie. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony zostanie wysłany do klienta za darmo.
 3. Darmowa reklamacja jest realizowana na terenie Polski.

Reklamacje

Wszystkie produkty dostępne w naszym sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte 2-letnią gwarancją producenta.  Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta. 

 

Reklamacji można dokonać wysyłając produkty zwykłą paczką pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres:

Schaffa (lokal użytkowy UH-5)

 1. KEN 97

02-722 Warszawa.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie zakupu oraz uzupełniony formularz reklamacji, który jest dostępny do pobrania tutaj. W formularzu należy określić, którą opcją Klient jest zainteresowany: naprawa towaru, wymiana towaru, zwrot pieniędzy.

Reklamacji można dokonać również bezpośrednio w sklepie stacjonarnym w Warszawie Al. KEN 97. Sklep Schaffashoes w al. KEN 97 jest nieczynny w niedziele.

Sklep w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy lub zostanie zrealizowany zwrot pieniędzy. Jeśli wymiana nie będzie możliwa (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

 

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczki pocztowej ekonomicznej), sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

O nas 

 

Oto prawda o schaffashoes...

schaffashoes&more to koncept stworzony w 1995 roku, z którego jesteśmy niezwykle dumni. Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych entuzjastów w branży mody z ponad 26-letnim doświadczeniem, który zawsze chciał zrewolucjonizować rynek. Od początku doskonale wiedzieliśmy jak cel chcemy osiągnąć - a z połączenia naszych pomysłów narodziła się magia, czyli schaffashoes.pl.

schaffashoes&more to zespół doświadczonych specjalistów, którzy żyją modą i globalnym designem. Mamy ponad 26-letnie doświadczenie w handlu detalicznym, projektowaniu mody, stylizacji, produkcji, marketingu i social media; jednym słowem znamy się na rzeczy.

Robimy to wszystko dla Ciebie.

Naszym celem jest stać się miejscem, z którego będziecie czerpać pomysły, zestawiać wspaniałe looki czyli po prostu bawić się modą. Chcemy oferować ogromny wybór niepowtarzalnych i zgodnych z najnowszymi trendami produktów, dostarczając przy tym przyjemności i radości..

Z miłości schaffashoes&more

Kontakt

#KOMUNIKAT

Dbając o Wasze bezpieczeństwo zachęcamy Was do składania zamówień za pośrednictwem naszego sklepu online. Nasze Biuro Obsługi Klienta działa bez zmian.

 

Nasi kurierzy również pracują w pocie czoła! Codziennie dostarczają Wam zamówione produkty. Jeśli jednak jesteś np. naszym bliskim sąsiadem i wolisz odebrać paczkę osobiście, odbiory te będą możliwe w sklepie stacjonarnym w al. KEN 97/uh-5 od poniedziałku do piątku 11:00-20:00 oraz w soboty 10:00-16:00. 0d 23. kwietnia pozostałe sklepy stacjonarne również będą czynne od poniedziałku do piątku 10:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00 (z wyjątkiem sklepu stacjonarnego w al. KEN 97/uh-5, który w soboty będzie czynny od poniedziałku do piątku 11:00-20:00 oraz w soboty 10:00-16:00).

 

 

O wszystkich zmianach będziemy informować Was na Facebooku, za pomocą wiadomości SMS oraz poczty elektronicznej.

Jednocześnie prosimy wszystkich Was o rozwagę!

Płaćmy kartą, blikiem lub zbliżeniowo.

Jeśli nie musisz wychodzić, to #zostanwdomu ❤️

 

 

Dane firmy

Sklep internetowy

 

NERO FIORI Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

 

NIP: 7010711261

REGON: 368097632

KRS: 0000691504

 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505322, NIP: 9512382096, REGON: 147164822

Infolinia* czynna jest od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00-16:00

tel. 222 908 098

 

Numer konta do wpłat dla sklepu internetowego

Bank Millennium

34 1160 2202 0000 0003 9139 2088

 

 

* Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne wg stawek operatora.

Uwaga! W trakcie sezonu wyprzedażowego mogą wystąpić okresowe trudności z dodzwonieniem się na naszą infolinię w związku z dużym obciążeniem linii. W przypadku problemów z kontaktem telefonicznym bardzo prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta: zamowienia@schaffa.pl

 

Regulamin Schaffa Club

 • 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

1.1 Organizatorem Programu Schaffa Club jest NERO FIORI Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP: 7010711261, REGON: 368097632, prowadzący sklep internetowy pod adresem www.schaffashoes.pl, zwany dalej Sklepem Schaffashoes.pl.

1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady działania Programu Schaffa Club, w szczególności prawa i obowiązki Klientów w związku z ich udziałem w Programie Schaffa Club.

 

1.3 Zasady Programu Schaffa Club obowiązują wszystkich Klientów sklepu internetowego Schaffashoes.pl

 

1.4 Programem Schaffa Club zostają automatycznie objęci Klienci Sklepu Schaffashoes.pl.

 

 

 • 2. ZASADY PROGRAMU SCHAFFA CLUB

 

2.1 W ramach Programu Schaffa Club wprowadzane są dwie promocje: „STAŁY RABAT” i „PORTMONETKA SCHAFFY”. Promocje nie łaczą się.

 

2.2 STAŁY RABAT jest przyznawany automatycznie przez Sklep Schaffashoes.pl, po przekroczeniu progu zakupów w następującej wysokości:

 

2.2.1. 5% za przekrocznie progu wartości zakupów w kwocie 500,00 zł,

 

2.2.2. 10% za przekrocznie progu wartości zakupów w kwocie 2.000,00 zł,

 

2.2.3. 15% za przekrocznie progu wartości zakupów w kwocie 4.000,00 zł,

 

2.2.4. 20% za przekrocznie progu wartości zakupów w kwocie 7.000,00 zł.

 

2.3 Sklep Schaffashoes.pl po przekroczeniu danego progu wartości dokonanych zakupów poinformuje Klienta poprzez e-mail o przyznanym STAŁYM RABACIE. Uprawnienie do skorzystania ze STAŁEGO RABATU jest uzależnione od otrzymania przez Klienta ww. informacji.

 

2.4 W przypadku przyznania Klientowi STAŁEGO RABATU, po rejestracji na konto Klienta w Sklepie Schaffashoes.pl, wszelkie ceny produktów uwzględniają przyznany Klientowi STAŁY RABAT.

 

2.5 Promocja STAŁY RABAT dotyczy produktów przecenionych poniżej 40%. W przypadku zastosowania STAŁEGO RABATU w połączeniu z innym rabatem, łączny rabat nie może przekroczyć 40%.

 

2.6 STAŁY RABAT nie łączy się z portmonetką ani z kodami rabatowymi.

 

2.7 STAŁY RABAT nie działa przy zakupie voucherów, perfum.

 

2.8 Weryfikacja STAŁEGO RABATU następuje co pół roku (180 dni). Na podstawie sumy zrealizowanych zamówień ustalany jest rabat na kolejne pół roku. Do wyliczania rabatu będę brane pod uwagę przeliczone zamówienia (te za które została naliczona portmonetka).

 

2.9 W ramach promocji PORTMONETKA SCHAFFY Klient zyskuje 10% wartości zamówienia, które może przeznaczyć na kolejne zakupy w sklepie. Portmonetka naliczana jest od wpłaconej przez klienta kwoty pieniędzy.

 

3.0 Sklep Schaffashoes.pl po 30 dniach od zrealizowania zamówienia poinformuje Klienta poprzez e-mail o przyznanych środkach w ramach promocji PORTMONETKA SCHAFFY.

 

3.1 Zgromadzone środki w ramach promocji PORTMONETKA SCHAFFY można przeznaczyć na kolejne zakupy w Sklepie Schaffashoes.pl, do 30% wartości zamówienia. Portmonertka liczona jest od cen wyjściowych produktów.

 

3.2 Zgromadzone środki w ramach promocji PORTMONETKA SCHAFFY można przeznaczyć wyłącznie na zakup produktów nieprzecenionych.

 

3.3 PORTMONEKA SCHAFFY nie łączy się ze STAŁYM RABATEM klienta ani z kodami rabatowymi.

 

3.4 PORTMONETKA SCHAFFY nie działa przy zakupie voucherów, perfum, kosmetyków.

 

3.5 W przypadku anulowania zamówienia PORTMONETKA SCHAFFY wraca na konto klienta w ciągu 3 dni.

 

3.6 Klient zostanie poinformowany przez Sklep Schaffashoes.pl o kwocie zgromadzonych środków poprzez e-mail. Uprawnienie do skorzystania z promocji PORTMONETKA SCHAFFY jest uzależnione od otrzymania przez Klienta ww. informacji.

 

3.7 Portmonetka jest ważna przez 6 miesięcy od daty przeliczenia portmonetki z ostatniego zamówienia. W przypadku braku zamówień w tym okresie portmonetka przepada.

 

3.8 Data wygasającej portmonetki jest dostępna na koncie klienta w zakładce Schaffa Club, pod stanem aktualnej portmonetki.

3.9 Doładowanie portmonetki za przesłanie opinii poprzez aplikację "Opinie Schaffashoes.pl" nie wydłuża jej ważności. Jeśli użytkownik nie posiada środków w koncie Schaffa Club portmonetka za opinię ważna jest 1 miesiąc.

 

 • 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

3.1 Sklep Schaffashoes.pl będzie uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu Programu Schaffa Club w każdym czasie.

 

3.2 Wszelkie reklamacje lub skargi dotyczące Programu Schaffa Club powinny być składane w formie pisemnej, listem poleconym na adres: NERO FIORI Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, z dopiskiem "Program Schaffa Club". Reklamacje lub skargi powinny być złożone w terminie 14 (czternastu) dniu od daty wystąpienia przyczyny reklamacji lub skargi. Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres nadawcy, jak również uzasadnienie reklamacji lub skargi. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sklep Schaffashoes.pl w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. W wyniku postępowania reklamacyjnego Sklep Schaffashoes.pl powiadomi Klienta drogą elektroniczną.

 

3.3 Niniejszy Regulamin Programu, zmiany do niniejszego Regulaminu Programu, jak również informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Schaffa Club będą dostępne w ogłoszeniach umieszczanych przez Sklep Schaffashoes.pl na stronie internetowej www.schaffashoes.pl.

 

3.4 Regulamin zakupów Schaffashoes.pl jest dokumentem nadrzędnym nad Regulaminem Programu Schaffa Club.

 

3.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

3.6 Niniejszy Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ust. Z dn. 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 

3.7 Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Programu dostępny będzie do wglądu w siedzibie Sklepu Schaffashoes.pl oraz na stronie internetowej www.schaffashoes.pl.

Ostatnia zmiana 17.10.2019 r.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl